Voltage Input : 12 VDC

Holding Force : Up to 272 kg
 
Voltage Input : 12 VDC

Holding Force : Up to 272 kg

 

 

 
 
 
     
Locking Force : Up to 800KG

Voltage Input : 12 ~28 VDC

Gap Sensing Distance : 8mm
 
شاسی خروج

جنس استیل

ساخت مالزی

 

 

 
 
 
     
شاسی خروج

جنس استیل

ساخت مالزی
 
براکت قفل های مگنت

مخصوص درب و کتیبه شیشه ای

جنس آلومینیوم

 

 

 
 
 
     
Voltage Input : 12 VDC

Holding Force : 70 kg
 
براکت مخصوص قفل های مگنت جنس آلومینیوم

مخصوص چهارچوب های بدون کتیبه

 

 

 

 
 
 
     
Voltage Input : 12 VDC

Holding Force : 272 kg
 
براکت مخصوص قفل های مگنت جنس آلمینیوم

مخصوص درب های شیشه ای

 

 

 
 
 
     
مناسب براي دربهاي شيشه اي و چوبي
قابل استفاده براي درب دو لنگه
Power : 12v DC - 500 mah
 
مناسب براي دربهاي شيشه اي، فلزي و چوبي
قابل استفاده براي درب تك لنگه
Power : 12v DC - 500 mah

 

 

 
 
 
     
مناسب براي دربهاي چوبي و فلزي با چهار چوب استاندارد
Size: 160mmL x 25mmW x 31mmD
Opening Voltage& Current: 12V DC - 400 mah
 
براي دربهاي شیشه ای دارای قاب با ضخامت 10mm
Size: 149mmL x 21mmW x 31mmD
Opening Voltage& Current: 12V DC - 400 mah

 

 

 
 
 
     
مناسب براي دربهاي چوبي و فلزي با چهار چوب استاندارد
Size: 125mmL x 44mmW x 38mmD
Opening Voltage& Current: 12V DC - 500 mah
 
مناسب براي دربهاي چوبي و فلزي بادبزني
Size: 200mmL x 34mmW x 42mmD
Opening Voltage& Current: 12V DC - 500 mah