مجله دیجیتال تخصصی محصولات شرکت حضوریار ...

شرکت حضوریار برای آشنایی بیشتر مشتریان در زمینه فعالیت اختصاصی خود و همچنین آشنایی بیشتر مشتریان با محصولات دستگاه حضوروغیاب و کنترل تردد شرکت در صدد است که هر فصل مجله دیجیتال خود را بر روی بستر وب انتشار دهد بسیار خوشحال خواهیم شد که نظرات خود را پس از بازدید از و صفحات دیجیتال به ما ارسال کنید .