شرکت حضوریار با دانش فنی و حضور کارشناسان متخصص در زمینه IT و الکترونیک و با رویکرد برطرف نمودن خلع های موجود در بخش مدیریتی و نظارتی کشور که ناشی از عدم استفاده بهینه از سخت افزار های موجود در بازارهای جهانی و نرم افزار های تولیدی و بومی سازی شده موجود در کشور می باشد در سال 1385 فعالیت های خود را در زمینه سیستم های اتوماسیون اداری و نظارت تصویری آغاز نمود این مجموعه با هدف افزایش و توسعه حیطه نظارت و کنترل مدیران بر عملکرد منابع انسانی و نهایتا بالا بردن کارایی و بهره وری در بخش های دولتی و غیر دولتی ایران عزیز گام به عرصه تولید و خدمات تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات نهاد