ارزش هـــا و باورهـــا

توسعه، فروش و پیاده سازی نرم فزارهای مدیریتی به صورت یکپارچه و مولفه محور با بهره گیری از منابع درون سازمانی و برون سازمانی و با همکاری با شرکت های داخلی و خارجی از طرفي و سهیم بودن در پیشرفت همه جانبه و توسعه متوازن کشور از طرف ديگر، مهمترین رسالت و مسئولیت شرکت حضوریار بعنوان بخش خصوصی است. این هدف عالی تنها با در خدمت گرفتن دانش روز جهان و بهره بردن از آخرین دستاوردهای اطلاعاتی بر مبنای دانش محوری میسر خواهد شد. مجموعه حضوریار در سایه الطاف خداوند متعال در راستای حفظ اصول و ارزشهای انسانی جهت همیاری در تعالی بشریت و خدمت رسانی در حوزه علم و فن آوری كه با مجموعه ای از متخصصان متعهد پایه ریزی گردیده باورهاي خود را بر پايه اصول برگزيده زير استوار نموده است:اعتلای میهن عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، علم و فن آوری، مدیریتی.
همیاری در توسعه بنگاه های اقتصادی مبتنی بر تولید سخت افزار ونرم افزارهای توسعه یافته.
فعالیت اقتصادی در جهت کسب منفعت برای بهره گیری سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان
حمایت و هدایت جوانان در جهتی مطلوب بر اساس ایجاد فرصت های شغلی مناسب.
مدیریت توانایی ها و استعداد های متخصصان و بهره گیری از پتانسیل ها ایجاد شده در راستای توسعه مجموعه.
نشر و توسعه محصولات و خدمات در بازارهای بین المللی.