معرفی شرکت حضوریار برای نمایندگان

شرکت حضوریار با توجه به نیاز روز افزون کشور به ابزارهای مدیریتی و ایجاد نظم و هماهنگی جهت بهینه سازی عملکرد کلیه بخش های صنعتی ، اداری ، درمانی، دانشگاهی و ... با هدف همسو سازی ایران عزیز با حرکت رو به رشد تکنولوژی در قرن حاضر در سال 1386 در زمینه تولید دستگاه های الکترونیکی اتوماسیون اداری (حضور و غیاب ، کنترل تردد) و تولید نرم افزارهای (حضور و غیاب ، کنترل تردد ، هتل داری ، اتوماسیون ورزشی ، اتوماسیون سلف) مربوطه در تهران به ثبت رسید. این شرکت با بهره گیری از دانش فنی و ارزیابی نیاز های امروز و همگام با پیشرفت ها و تحولات عظیم فناوری اطلاعات در دنیای معاصر سایت خود را بر اصل صداقت بنا نهاده و با اعتقاد بر اینکه در گردش مالی مشتری یک اصل انکار ناپذیر است رضایت مشتری را سرلوحه کار خود قرار داده و با ایجاد ارتباط منسجم بین بخش های فروش و پشتیبانی بر این امر باور دارد که فروش آغاز تعهد در قبال نیاز ها و چالشهای نرم افزاری و سخت افزاری مشتری های عزیز میباشد .
به امید این که بتوانیم در این راستا گامی راسخ در ارتقا روز افزون دانش فناوریاطلاعات و سیستم های حفاظتو امنیت در عرصه ایران عزیزمان و با تولید علم و تکنولوژی به یاری خداوند منان به قله های رفیع خودکفایی نایل آییم