کلاس های توجیحی و آموزشی

شرکت حضوریار جهت به روز رسانی نمایندگان و همچنین پرسنل شرکت های نماینده همکار  کلاس های آموزشی برگذار میکند و پس از آزمونهای مورد نظر دانشجویان مدارک فنی را از شرکت حضوریار دریافت می کنند ، این کلاسها شامل آموزش نصب و راه اندازی دستگاه های حضور و غیاب ، نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل تردد بر روی دربهای مختلف و همچنین آموزش نرم افزار های مربوطه اعم از نرم افزار حضو رو غیاب ، نرم افزار کنترل تردد و همچنین نرم افزار حقوق و دستمزد می باشد
همچنین برای نمایندگانی که امکان حضور در کلاسها را ندارند و نماینده رسمی شرکت حضوریار می باشند این کلاسها به صورت Remote از راه دور با استفاده از نرم افزار TeamViwer انجام میشود .