ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی برای نمایندگان

یکی دیگر از روشهای فروش و اطلاع رسانی محصولات شرکت حضوریار ارسال پیامک های تبلیغاتی میباشد ، شرکت حضور یار جهت کمک کردن به شما نماینده محترم در فواصل زمانی خاص شروع به ارسال پیامک تبلیغاتی منطقه ای میکند ، همچنین شما نیز میتوانید جهت آشنایی با کنترل پنل ارسال پیام کوتاه شرکت حضوریار که جهت ارسال پیام کوتاه به مدیران در نرم افزارهای این شرکت استفاده میشود را در صفحه تخصصی سایت پیام کوتاه حضوریار ملاحظه بفرمایید .